Mineralna gnojiva

Mineralna gnojiva

Mineralna gnojiva najvećim dijelom su mineralne soli dobivene preradom prirodnih materijala i proizvodi koji sadrže elemente neophodne za rast i razvoj biljaka i postizanje visokih i stabilnih prinosa. Osnovna svojstva su:

  • koncentracija hranjiva (aktivne tvari)
  • higroskopnost
  • granulacija
  • fiziološka reakcija gnojiva
  • topivost gnojiva
 

Siriac Solferro

Solferro

Solferro (posjeduje eko certifikat) je izvrsna nadopuna svim gnojivima. Svojim sastavom mikrohranjiva, te značajnim udjelom sumpora povećava učinkovitost gnojiva uz koja se primjenjuje. Najbolje do izražaja dolazi primijenjeno uz visoko koncentrirana gnojiva NPK (7-20-30, 15-15-15, UREA, KAN, triplofosfat itd.), koja ne sadrže sumpor. To ih čini kompletnijim gnojivima visoke vrijednosti. Takva primjena u većini kultura osigurava potpunu ishranu i unaprjeđuje Vašu proizvodnju.

Sastav
Željezo (Fe) topiv u vodi 12%
Magnezij (Mg) topiv u vodi 5,00%
Sumporov oksid (SO3) 34%
Mangan (Mn) 0,60%
Cink (Zn) 0,50%

Renovation fuerza 6-8-18

Renovation fuerza 6-8-18

Premium gnojivo visoke tehnologije sa mikroelementima. Inkorporirane tehnologije znatno povećavaju učinkovitost gnojiva. Duramon tehnologija – postepeno otpuštanje dušika prilagođeno potrebama biljke i klimatskim uvjetima. Protect tehnologija - sprječava  retrogradaciju fosfora i oslobađa postojeći fosfor u tlu. Prolife tehnologija - sadrži posebno izabranu hranu za mikroorganizme koji stimuliraju rast i razvoj korisnih mikroorganizama. Aminovit tehnologija - sadrži aminokiseline, stimulira rast i razvoj biljke i stimulira aktivnost korisnih mikroorganizama u tlu. Actibion tehnologija - dio sumpora je u tioesterskom obliku što stimulira razvoj korijena posebno korijenovih dlačica čime poboljšava usvajanje hranjiva. MEP tehnologija - Mikroelementi su zaštićeni

Sadrži huminske i fulvinske kiseline, štiti hranjiva od retrogradacije, oslobađa postojeća hranjiva u tlu, povećava adsorpcijski kapacitet tla – veća iskoristivost biljnih hranjiva, povećava recenzijski kapacitet tla – smanjena potreba za navodnjavanjem.

Vrhunska granulometrija, iznimna ujednačenost granula 2,7-3,7 mm, u svakoj granuli se nalaze svi elementi, maksimalno kvalitetna distribucija hranjiva.

Kalij u sulfatnom obliku. Osim makro i mikroelemenata sadrži i sumpor,kalcij i magnezij.

Sastav
Dušik (N) 6%
Fosforni pentoksid (P2O5) 8%
Kalijev oksid (K2O) 18%
Magnezijev oksid (MgO) 2,2%
Sumporov trioksid (SO3) 10%
Bor (B) 0,1%
Cink (Zn) 0,1%

Renovation fuerza Actibion 12-10-6

Renovation fuerza Actibion 12-10-6

Dušično mineralno gnojivo namjenjeno za prihranu. Visoko tehnološko gnojivo sa poboljšivačima rasta korijena i aktivatorima mikrobioma tla. Duramon tehnologija – postepeno otpuštanje dušika prilagođeno potrebama biljke i klimatskim uvjetima. N Primer tehnologija - sadrži prirodne inhibitore hidrolize uree čime znatno povećava iskoristivost dušika sprječavajući isparavanje, denitrifikaciju i ispiranje. Actibion tehnologija - dio sumpora je u tioesterskom obliku što stimulira razvoj korijena posebno korijenovih dlačica čime poboljšava usvajanje hranjiva

Prolife tehnologija - sadrži posebno izabranu hranu za mikroorganizme koji stimuliraju rast i razvoj korisnih mikroorganizama. Metabolički vrlo aktivno gnojivo – generira proizvodnu biljnih hormona koji potiču rast i razvoj korijenja i biljke utječući na prinos i ranostasnost

NOVOPHOS® tehnologija - nudi fosfor s četiri različite brzine dostupnosti, postižući potpunu ishranu tijekom svih faza razvoja. Sadrži magnezij i mikroelemente. Kalij u sulfatnom obliku.

Sastav
Dušik (N) 12%
Fosforni pentoksid (P2O5) 10%
Kalijev oksid (K2O) 6%
Magnezijev oksid (MgO) 2%
Sumporov trioksid (SO3) 15%
Cink (Zn) 0,1%

Durasop Elite 10-10-17

Durasop Elite 10-10-17

Visoko-učinkovito kompleksno NPK gnojivo obogaćeno mikroelementima na bazi kalijevog sulfata. Bi-cote tehnologija - svaka granula je dodatno zaštićena od isparavanja i ispiranja.

Duramon tehnologija i USP tehnologija - sporotpuštajući dušik. Protect tehnologija i USP tehnologija - štiti fosfor u gnojivu i oslobađa postojeći fosfor u tlu. MEP tehnologija - zaštićeni mikroelementi.

Kalij u sulfatnom obliku.

Sastav
Dušik (N) 10%
Fosforni pentoksid (P2O5) 10%
Kalijev oksid (K2O) 17%
Magnezijev oksid (MgO) 2,2%
Sumporov trioksid (SO3) 20%
Bor (B) 0,1%
Cink (Zn) 0,1%

Siriac Amonijev Sulfat-Tionamm

Amonij Sulfat-Tionamm

Amonijev Sulfat-Tionamm je gnojivo u obliku granula koje u svom sastavu sadržava dušik i sumpor. Dolazi u obliku bijelih granula sa sadržajem dušika od 21% te sa sumporom od 57% u obliku sulfata.

Granule su tretirane proizvodom protiv sljepljivanja. Gnojivo je pogodno za uporabu na svim tipovima tla, kao i na svim vrstama usjeva, ali ga je potrebno odmah po aplikaciji, unijeti u tlo.

Idealno je za primjenu na krumpiru te usjevima koji zahtjevaju visok postotak sumpora. Gnojivo uzrokuje kiselu reakciju tla.

Sastav
Dušik ukupni (N) topiv u vodi 21%
Sumporov ukupni (SO3) topiv u vodi 57%

Siriac Amonijev Nitrat

Amonijev nitrat

Amonijev nitrat je dušično gnojivo te je fiziološki neutralno. Koristi se u prihrani svih poljoprivrednih kultura. Ne smije doći u dodir s mineralnim i organskim uljem jer tada postaje zapaljivo i eksplozivno.

Vrlo je važno strogo pridržavanje propisa o postupku transportiranja i skladištenja. Prednost primjene ovoga gnojiva je u mogućnosti kvalitetnije raspodjele po površini i u većoj produktivnosti rada.

Sastav
Dušik ukupni (N) 34,5%
Nitratni oblik 17,5%
Amonijski oblik 17%

Siriac Superfosfat

Superfosfat

Superfosfat ima široku primjenu i može se upotrebljavati za sve kulture. Fosfor otopiv u vodi preko 95% i odmah dostupan biljci. Sumpor povoljno utječe na kemijske procese u tlu i na samu ishranu biljaka. Zbog lake topljivosti superfosfat se primjenjuje osobito kada biljke brzo trebaju fosfor, npr. u stadiju razvoja i sl.

Superfosfat se dobro veže na čestice tla, pa se može obradom i dublje unositi u tlo, a kako se u vodi lako otapa, može poslužiti i za ovršnu gnojidbu. Česta je praksa da se 2/3 superfosfata zaore u tlo kod osnovne obrade, a ostalih 1/3 zatanjura se prije sjetve/sadnje.

Sastav
Fosfor (P2O5) ukupni 19%
Otopiv u aminolimunskoj otopini 19%
Otopiv u vodi 18%
Sumpor (SO3) ukupni 18%

Siriac Perfosfato Triplo

Perfosfato Triplo

Jednostavno mineralno fosforno (P2O5) gnojivo

Sastav
Fosforni pentoksid 46%
P2O5 topiv u vodi 43%
P2O5 topiv u neutralnom amonijevom citratu 46%

Multiphos

Multiphos

Multiphos - Fosfor obogaćen mikroelementima za kisela tla. Gnojivo pogodno za sve kulture. Maksimalna sinergija između P, Mg, Zn i Sumpora. Povećava gustoću i čvrstoću korijena te bolje usvajanje vode i hranjiva. Smanjuje slanost tla pomicanjem kloridnih soli.

Sastav
Dušik 2%
Fosfor 20%
Kalij 10%
CaO 14%
SO3 12%
MgO 0,1%
Mikroelementi Zn, B, Cu, Mn

Universal Inteligente

Univerzal Inteligente

Universal Inteligente - EZ gnoivo, kompleksno gnoivo NPK (Mg-S) 10-10-17(2-20) s mikronutrientima. B.1.1 (R. CE 2003/2003)

Kompletno i uravnoteženo gnojivo, s primarnim elementima i mikroelemovima. Prilagođeno je potrebama svih biljaka. Vaša aplikacija njedri zdrave i jake biljke tijekom cijele godine. Sadrži Duramon tehnologiju (MCDHS) i SOP (klor bez). Oslobađa hranjive tvari u skladu s uvjetima okoliša koji se podudaraju s potrebama biljaka.

Sastav
Dušik (N) ukupno 10%
Dušik (N) amonijak 4%
Dušik (N) ureik 6%
Fosfor pentoksid (P2O5) topiv u vodi i neutralni amonijev citrat 10%
Fosfor pentoksid (P2O5) topiv u vodi 6 (K2) ukupno 2%
SO3 topiv u vodi 20%
Bor (B) ukupno 0,02%
Željezo (Fe) ukupno 0,05%
Količina kalij oksida (K2O) topiv u vodi 17%
Mangan (Mn) ukupno 0,02%
Cink (Zn) ukupno 0,02%

Kalijev - Sulfat

Kalijev-Sulfat

Djelovanje: Koristi se u završnim fazama razvoja biljke za povećanje plodova i obojenje plodova.

Pakiranje: 25 kg

Sastav
Kalij 50%
Sumpor 47%

Duramon - Actibion -Nitrocink

Duramon - Actibion -Nitrocink

Djelovanje: Granulirano gnojivo sa sporo-otpuštajućim dušikom i cinkom.

Duramon tehnologija - visoki udio MCDHS tehnologijom zaštičenog dušika sa ciljem zadovoljavanja potreba biljaka za dušikom od početka rasta pa do kraja vegetativne faze rasta. Aktibion tehnologija - sa Tioesterima koji potiču veću proizvodnju fitohormona potrebnih za razvoj biljke. Obogaćeno cinkom - mikronutrijent neophodan za razvoj aminokiselina i proteina odnosno iskorištavanje dušika u biljci. Obogaćeno magnezijom - iz sulfata, iskoristiv u svim tipovima tla. Sumpor - koji u sinergiji sa dušikom sudjeluje u sintezi aminokiselina.

Pakiranje: 25 kg

Sastav
Dušik 30%
MgO 2,2%
SO3 20%
Zn 0,3%