Analiza tla

Analiza tla

Analiza je neophodna kako bi znali stanje tla. Važno je ustanoviti koji je pH tla, organska tvar tla, karbonati, te količina makro elemenata bitnih za gnojidbu.

Vita Kemija d.o.o. u suradnji sa Sveučilištem u Zadru omogućava svojim korisnicima povoljnu analizu tla te preporuku gnojidbe.

Sveučilište u Zadru

Uzimanje uzorka tla