Organska gnojiva

Arcobaleno Super

Arcobaleno Super

Arcobaleno Super 4-3-4 je kompletno organsko gnojivo, koje istodobno može opskrbljivati glavnim elementima (NPK). Sirovina je životinjskog i biljnog podrijetla koja osigurava uravnoteženu prisutnost elemenata plodnosti.

Sastav
Vlažnost < 15%
pH u vodi 6,5 - 7,5
Dušik (N) organski 4%
Fosfor (P2O5) ukupni 3%
Kalij (K2O) ukupni 4%
Bor (B) ukupni 100 mg/kg
Željezo (Fe) ukupno 3000 mg/kg
Mangan (Mn) ukupni 850 mg/kg
Bakar (Cu) ukupni 200 mg/kg
Cink (Zn) ukupni 250 mg/kg
Sumpor (SO3) ukupni 2%
Kalcij (CaO) ukupni 5%
Magnezij (MgO) ukupni 1%
Ugljik (C) organski 34%
Organska tvar 60%
Huminski ugljik (HA+FA) 12%
Postotak humifikacije 40%
Razina humifikacije 70%

Bionatura 5-7-10

Bionatura 5-7-10

Posebne značajke BIONATURE 5-7-10 omogućuju općenitu uporabu na bilo kojoj vrsti tla i usjeva, posebno prikladnoj za osnovnu gnojidbu zeljastih kultura i na voćarskim, hortikulturnim i vinogradarskih kultura.

Dušik (N) je u potpunosti organskog porijekla, postepeno dostupan biljci, ne ispire se, pa ga karakterizira visok agronomski prinos.

Organske tvari, posebno humizirane tvari koje se sastoje od huminske (HA) i fulvinske (FA) kiseline, povećavaju učinkovitost elemenata, posebno s osvrtom na fosfor. Nezanemariva prisutnost sekundarnih i mikroelemenata upotpunjava prihranu.

Sastav
Vlažnost < 15 %
pH u vodi 6-7
Dušik (N) ukupni 5 %
Fosfor (P2O5) ukupni 7%
Kalij (K2O) ukupni 10%
Sumpor (SO3) ukupni 9%
Magnezij (MgO) ukupni 0,5%
Bor (B) ukupni 80 mg/kg
Željezo (Fe) ukupno 2500 mg/kg
Mangan (Mn) ukupni 750 mg/kg
Bakar (Cu) ukupni 150 mg/kg
Cink (Zn) ukupni 200 mg/kg
Ugljik (C) organski 30%
Organska tvar 50%
Huminski ugljik (HA+FA) 10%

Agrofertil 8-3-3

Agrofertil 8-3-3

EZ organsko NP gnojivo. Mješavina organskog NP+K gnojiva – peletirano. Dopušteno u organskom uzgoju.

AGROFERTIL 8-3-3 sastoji se od stajskog gnoja s isključivo slamnatom podlogom. Podvrgnut originalnom aerobnom tretmanu bio-fermentacije koji im daje visoku stopu humifikacije koja poboljšava strukturu tla.

Zahvaljujući biofermentaciji postiže se i potpuno uništavanje sjemena. Dušik je u stanju pokriti potrebe usjeva tijekom cijelog trajanja vegetacijskog ciklusa. Uz jako nutritivno djelovanje povezuje prisutnost organske tvari koja u tlu stvara povoljan okoliš za održavanje i razvoj mikroflore i mikrofaune, pozitivno utječući na asimilabilnost prirodno prisutnih tvari, posebno mikroelemenata. Korištenje osušenih aromatičnih tvari mirisa, enzimatskog i aminokiselinskog djelovanja gnojiva, jamči doprinos kalija, temeljnog elementa za postizanje visokih standarda kvalitete u proizvodnji. Da bi upotpunio vegetacijsku prehranu, AGROFERTIL 8-3-3 bogat je uobičajenim sekundarnim elementima poput sumpora, kalcija i magnezija, kao i mikroelementima bor, željezo, mangan, bakar i cink.

Pakiranje: 25 kg.

Sastav
Dušik (N) ukupni 8 %
Dušik (N) organski 8 %
Fosfor (P2O5) ukupni 3 %
Kalij K2O) ukupni 3 %
Sumpor (SO3) ukupni 2 %
Kalcij (CaO) ukupni 2 %
Magnezij (MgO) ukupni 1 %
Bor (B) ukupni 1000 mg/kg
Željezo (Fe) ukupno 2500 mg/kg
Mangan (Mn) ukupni 600 mg/kg
Bakar (Cu) ukupni 150 mg/kg
Cink (Zn) ukupni 200 mg/kg
Ugljik (C) organski 34 %
Organska tvar 60 %
Huminski ugljik (HA+FA) 10 %
Postotak humifikacije 20 %
Vlažnost < 15 %
pH u vodi 6,5 – 7,5

Biofuerza

Biofuerza

Biofuerza - Sadrži eko-certifikat.

Ekološko gnojivo- biodinamičko gnojivo.

Gnojivo koje poboljšava fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla. Makro i mikro elementi kompleksni i kelatirani. Kiseline sa visokom biološkom vrijednošću.

Sastav
Dušik 5%
Fosfor 5%
Kalij 10%
Organski C 20%
Huminske kiseline 2%

Biofuerza

Biofuerza

Biofuerza - Sadrži eko-certifikat.

Ekološko gnojivo- biodinamičko gnojivo.

Gnojivo koje poboljšava fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla. Makro i mikro elementi kompleksni i kelatirani. Kiseline sa visokom biološkom vrijednošću.

Sastav
Dušik 3%
Fosfor 12%
Kalij 5%
Organski C 20%
Huminske kiseline 2%

Universal Natural Solido

Universal Natural Solido

Djelovanje: organsko peletirano gnojivo, bogato mikroelementima, prilagođeno svim biljakama.

Primjena: primjenjuje se unošenjem u tlo.

Pakiranje: 5 kg

Sastav
Dušik (N) 6%
Fosforni pentoksid (P2O5) 3%
Fosfor (P2O5) ukupni 7%
Kalijev oksid (K2O) 7%
Ugljik organski (C) 23,5%
Ukupna organska tvar 40%
Huminske kiseline 5%
Odnos C/N 4,6